Domaszew


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Maciejowice, pow. garwoliński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz z 1915 r. Spoczywają na nim głównie Rosjanie z XVI Korpusu polegli podczas obrony linii Wisły oraz Niemcy z Grupy Operacyjnej gen. Remusa von Woyrsch. Cmentarz położony jest przy trasie 801 na północnym skraju wsi. Zachowało się sześć zbiorowych mogił ziemnych. Całość ogrodzona jest nowym drewnianym parkanem z okorowanych żerdzi sosnowych. Teren nekropolii oczyszczony z krzaków i śmieci. Przy centralnym krzyżu ustawiony jest kamień polny z granitową tablica z napisem:
TU
SPOCZYWAJĄ
ŻOŁNIERZE
POLEGLI
PODCZAS
I WOJNY
ŚWIATOWEJ
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
Powierzchnia cmentarza wynosi 0,12 ha. Na mogiłach ustawiono niepotrzebne stalowe krzyże z pobliskiego cmentarza rzymskokatolickiego. Brak jest dokładnej informacji o ilości pochowanych tutaj żołnierzy i o ich przynależności państwowej. Obiekt wymaga fachowej renowacji.
Brak tablic imiennych nagrobkowych.

Opracowanie:Paweł Adjacki
Data danych:2007-07-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej