Kobylnica


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Maciejowice, pow. garwoliński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z I wojny światowej. Spoczywają na nim żołnierze niemieccy i prawdopodobnie żołnierze rosyjscy polegli w czasie walk nad Wisłą w sierpniu 1915 r. Położony jest na południowy-wschód od wsi, przy szosie do Dęblina, na niewielkiej wydmie porośniętej lasem, blisko lokalnej drogi prowadzącej do wsi Strych. Przy wejściu ustawiony jest kamień polny z granitową tablicą z napisem:
TU
SPOCZYWAJĄ
ŻOŁNIERZE
POLEGLI
PODCZAS
I WOJNY
ŚWIATOWEJ
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
Cmentarz zajmuje powierzchnię 0,10 ha. Brak jest bliższych informacji na temat liczby pochowanych tutaj żołnierzy i ich przynależności państwowej.
Brak tablic imiennych nagrobkowych.

Opracowanie:Paweł Adjacki
Data danych:2007-07-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej