Maciejowice (gm. Maciejowice)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Maciejowice, pow. garwoliński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz rzymskokatolicki - kwatera
Opis:

Cmentarz rzymskokatolicki: kwatera żołnierzy niemieckich z I wojny światowej. Spoczywają w niej żołnierze niemieccy polegli podczas forsowania Wisły w 1915 r. Nad kwaterą góruje monumentalny pomnik z obrobionych kamieni polnych zwieńczony czterema lancami. Wokół pomnika ustawiono kamienie polne z numerami jednostek, z których polegli żołnierze tutaj spoczywają. Za zgodą rządu Rzeczpospolitej władze Republiki Weimarskiej postawiły monument granitowy z żeliwnymi odlewami lanc kawaleryjskich. Po dwóch stronach monumentu znajdują się napisy:
DEN
KEMPFERN
VON
1915
i
KAISERL
DEUTSCHES
MILIT. GOUV.
LUKOW
1918
Mogiła oczyszczona. Kwatera założona na planie kwadratu. Pierwotnie znajdowały się tutaj pojedyncze ziemne mogiły żołnierzy niemieckich. Być może pochowano tutaj też poległych żołnierzy rosyjskich. Obecnie brak śladów pierwotnego założenia. Cały teren kwatery obecnie jest onsiany trawą. Brak również dokładnej informacji ilu spoczywa tutaj żołnierzy. Wymienione na kamieniach wokół pomnika jednostki wojskowe to pułki obrony krajowej (Landwehr Infanterie Regiment): Ldw.I.R. nr 2, 4, 6, 7, 19, 22, 37, 46, 57, 72 i 136 z Grupy Operacyjnej gen. Remusa von Woyrsch. Powierzchnia kwatery wynosi 0,77 ha. Wskazane jest ogrodzenie tej kwatery i ponowne usypanie przynajmniej symbolicznych mogił.
Brak tablic imiennych nagrobkowych.

Opracowanie:Paweł Adjacki
Data danych:2007-07-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej