Brzustów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Garbatka-Letnisko, pow. kozienicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z I wojny światowej. Spoczywają na nim żołnierze austriaccy. Powierzchnia cmentarza wynosi 150 m2. Załozony został w 1916 r. i grintownie odnowiony 23.X.1994 r. Pierwotnie pochowani tutaj byli też żołnierze Legionów Polskich polegli w bitwie pod Laskami. Zostali oni stąd ekshumowani w 1933 r. do Mauzoleum Legionów Polskich w Żytkowicach.

Paweł Adjacki

Opracowanie:
Data danych:2007-07-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej