Przyłęk


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sobolew, pow. garwoliński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Cmentarz znajduje się w niewielkim lasku sosnowym na granicy wsi Zygmunty i Przyłęk. Spoczywają na nim żołnierze niemieccy z Grupy Operacyjnej gen. Remusa von Woyrsch. i rosyjscy z XVI Korpusu polegli w 1915 r. Cmentarz znajduje się na skraju lasu w południowej części wsi. Zachowało się kilka nagrobków. Brak jest oryginalnych krzyży nagrobnych z tabliczkami i ogrodzenia cmentarza. Nieznana jest liczba pochowanych tutaj żołnierzy.
Brak tablic imiennych nagrobkowych.

Opracowanie:Paweł Adjacki
Data danych:2007-07-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej