Skurcza


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm Wilga, pow. garwoliński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z I wojny. Położony jest na pólnocnym skraju wsi, po prawej stronie szosy Warszawa – Dęblin. Spoczywa na nim 100 żołnierzy niemieckich poległych w 1915 r. podczas forsowania Wisły. Głównie z Grupy Operacyjnej gen. Remusa von Woyrsch. Pochowano tutaj również poległych w tej walce żołnierzy rosyjskich w liczbie 18 lub 38. Pierwotnie rozplanowany na rzucie kwadratu z czterema zbiorowymi mogiłami. W największej i dwóch mniejszych mogiłach pochowani byli żołnierze niemieccy a w mniejszej, usytuowanej z boku żołnierze rosyjscy. Cmentarz założony został w 1918 r. Cmentarz odnowiono i uporządkowano latem 2002 oraz na początku 2003 r. z inicjatywy Urzędu Gminy Wilga przy współpracy z niemiecką fundacją VDK z Kassel. Podczas remontu został częściowo zmieniony jego wygląd, niwelując głównie centralną mogiłę. Obecnie centralnym założeniem całej kompozycji w kształcie koła jest kamienny krzyż z napisem PAX. Wokół niego ułożony jest z piaskowca chodnik i niewysoki murek, który może służyć jako ławka, na której można usiąść i zadumać się. Pomnik został wykonany przez Jerzego Jarząbka z Garwolina. Przed wejściem oczyszczono i ustawiono oryginalne kamienie z napisami:
100 KEMPFER UM DEN WEISCHEL UBERGANG 1915
i
KAISERL DEUTSCH MILIT. COUV. ŁUKÓW 1918
Z prawej strony wejścia ustawiono nowy słupek kamienny z napisem:
CMENTARZ ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W i WOJNIE ŚWIATOWEJ W LATACH 1914-1918. POMNIK UFUNDOWANY Z INICJATYWY URZĘDU GMINY W WILDZE PRZY WSPÓŁPRACY VDK W KASSEL A.D. 2002
Nieco w głębi stoi charakterystyczny pomnikowy dąb. Patronat społeczny nad cmentarzem sprawuje Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wildze. Cmentarz po remoncie zachowany w stanie bardzo dobrym. Należy tylko ubolewać, że podczas przeprowadzonego remontu nie przywróconu jego pierwotnego wyglądu, chociaż była taka możliwość.
Brak tablic imiennych nagrobkowych.

Opracowanie:Paweł Adjacki
Data danych:2007-07-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej