Augustów (gm. Grabów)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Grabów nad Pilicą, pow. kozienicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z I wojny światowej. Brak bliższych informacji co do liczby i narodowości pochowanych tu żołnierzy. Dokładna lokalizacja nie ustalona.

Opracowanie:Paweł Adjacki
Data danych:2007-07-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej