Chinów Stary


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kozienice, pow. kozienicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z I wojny światowej. Cmentarz położony jest na skraju Puszczy Kozienickiej. Powierzchnia cmentarza wynosi 3000 m2. Brak bliższych informacji co do liczby i narodowości pochowanych tu żołnierzy.

Paweł Adjacki

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej