Kępice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sieciechów, pow. kozienicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z 1914/15 r. żołnierzy niemieckich. Zaniedbany, zarośnięty krzewami, trudny do zlokalizowania. Nie wie o jego istnieniu nawet część mieszkańców wsi. Brak bliższych informacji co do liczby i narodowości pochowanych tu żołnierzy.

Paweł Adjacki

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej