Kozienice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Kozienice, pow. kozienicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz rzymskokatolicki - kwatera
Opis:

Cmentarz rzymskokatolicki: kwatera wojenna legionistów polskich z I wojny światowej. Spoczywają w niej żołnierze 1 Brygady Legionów Polskich polegli w bitwie pod Laskami i Anielinem 22-26.X.1914 r. oraz zmarli z odniesionych ran w okresie późniejszym. W zbiorowych mogiłach spoczywa 50 polskich legionistów. Na mogiłach ustawione są żeliwne krzyże z ceramicznymi tabliczkami obsadzone w betonowych postumentach. Na części kwater rosną płożące iglaki. W centralnej części wznosi się betonowa brama (alegoria łuku tryumfalnego) zwieńczona betonowym krzyżem i z napisem: „CZEŚĆ/ BOJOWNIKOM WOLNOŚCI”. Przed kwaterą na betonowym słupie umieszczona jest tabliczka metalowa z napisem: „ŻOŁNIERZE LEGIONÓW POLSKICH 1914 – 1918”. Powierzchnia kwatery 350 m2. Stan zachowania kwatery bardzo dobry. W roku 2002 został przeprowadzony staranny remont całej kwatery z inicjatywy Urzędu Miasta w Kozienicach.

Paweł Adjacki

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej