Maciejowice (gm. Głowaczów)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Głowaczów, pow. kozienicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z I wojny światowej w lesie k. drogi nr 731 (300 m na północ od parkingu lesnego) na zachód od Leśniczówki „Cztery Kopce”. Powierzchnia 530 m2. Zaniedbany, porośnięty lasem. Założony na planie krzyża, na ściętym wierzchołku leśnej wzgórza. Na środku niewielki kopiec ok. 1.5 m wysokości. Szczątki zbutwiałych drewnianych krzyży. Ogrodzony drewnianym ogrodzeniem z okorowanych żerdzi.
Brak tablic imiennych nagrobkowych.

Opracowanie:Paweł Adjacki
Data danych:2007-07-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej