Psary (mazowieckie)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kozienice, pow. kozienicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Na południe od Psar i drogi nr 48, tuż przy torze kolejowym znajduje się leśna polana okolona skarpą. To pozostałość cmentarza wojennego, po którym nie ma już innych śladów. W tym rejonie znajdowały się pozycje niemieckie w czasie walk o Kozienice w połowie października 1914 roku.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2009-11-13
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej