Stanisławice I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kozienice, pow. kozienicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z I wojny światowej. Powierzchnia cmentarza wynosi 85 m2. Jest to kurhan z łacińskim krzyżem na szczycie. Obecnie brak jest informacji o narodowości (prawdopodobnie są to żołnierze niemieccy i austro-węgierscy) i liczbie pochowanych tutaj żołnierzy.

Paweł Adjacki

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej