Stanisławice II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kozienice, pow. kozienicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z I wojny światowej. Położony jest w lesie przy gruntowej drodze. Powierzchnia cmentarza wynosi 0,04 ha. Obecnie brak jest informacji o narodowości i liczbie pochowanych tutaj żołnierzy. Na cmentarzu zachowały się trzy zbiorowe mogiły oraz dalsze trzy mogiły położone na zachód od niego. Zaniedbany, wymaga podjęcia szybko prac remontowych.

Paweł Adjacki

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej