Wieliszew


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wieliszew, pow. legionowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz prawosławny
Opis:

Cmentarz prawosławny – dawny garnizonowy, urzadzony w XIX w. na potrzeby rosyjskiego garnizonu w Legionowie (wtedy nazywanego Jabłonną) i Zegrzu. Obecnie nieużywany, zaniedbany, zarośnięty wysokimi trawami i krzakami bzu. Nagrobki zniszczone i porozbijane. Spoczywają na nim żołnierze wspomnianych wyżej garnizonów i pracownicy cywilni z nimi związani. Ponadto znajdują się tutaj mogiły żołnierzy armii rosyjskiej poległych w czasie I wojny światowej (w 1914-15 r.).

Paweł Adjacki

Opracowanie:Paweł Adjacki
Data danych:
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
STASJUKSIERGIEJ IWANOWICZPORUCZNIK8 TRURKIESTAŃSKI PUŁK1915-03-09WOLA WIERZBOWSKA-WIELISZEW -


Powrót do strony głównej