Cieksyn


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nasielsk, pow. nowodworski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z I wojny światowej. Położony jest w lesie k. wsi. Brak jest bliższych informacji na temat przynależności i liczby pochowanych tutaj żołnierzy. Zaniedbany.

Paweł Adjacki

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej