Czarnowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pomiechówek, pow. nowodworski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z 1915 r. Przylega do fosy fortu XVI Twierdzy Modlin (znajduje się przy drodze Brody Parcele – Nasielsk) na jego prawym barku. Można do niego dojść wzdłuż ogrodzenia. Na jednym z boków znajduje się mur z ciosów kamiennych. Z pozostałych trzech stron cmentarz jest obwiedziony wałem ziemnym. Od strony pól uprawnych resztki bramy wejściowej. Na murze ustawiono blok kamienny z płaskorzeźbą przedstawiającą Krzyż Żelazny. Zachował się fragment jednej z dwóch tablic żeliwnych, które były przytwierdzone do muru. Układ pól grobowych i mogił zatarty.
Groby zostały prawdopodobnie rozkopane lub ekshumowane. W 2008 r. członkowie Stowarzyszenia Miłośników Fortu XVI rozpoczęli wstępne prace porządkowe, usuwając gęste zarośla pokrywające cały teren cmentarza.

Opracowanie:Paweł Adjacki, Krzysztof Menel
Data danych:2007-07-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej