Kikoły


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pomiechówek, pow. nowodworski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z 1915 r. położony po południowej stronie szosy prowadzącej z Modlina do miejscowości Dębe.
Założony na planie prostokąta koło przydrożnego kamiennego krzyża (data 1904). Zachowały się jedynie dwa słupy kamienne bramy wejściowej, trzy nagrobki i pomnik.
Na cmentarzy spoczywają żołnierze niemieccy polegli w 1915 r. podczas zdobywania Twierdzy Modlin. Granice cmentarza wyznaczają duże polne kaminie.

Opracowanie:Paweł Adjacki, Krzysztof Menel
Data danych:2008-09-21
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej