Janczewice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Lesznowola, pow. piaseczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej poległych w październiku 1914 r. Zniszczony, nikłe ślady.

Brak tablic imiennych nagrobkowych.

Opracowanie:Paweł Adjacki
Data danych:2007-07-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej