Łazy (maz.)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Lesznowola, pow. piaseczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z I wojny światowej. Położony jest na polach przy ul. Wrzosowej. Spoczywają na nim żołnierze niemieccy polegli w 1914 r. Zaniedbany, brak widocznych śladów w terenie. Cmentarz ten został zbeszczeszczony w trakcie budowy wodociągu.

Brak tablic imiennych nagrobkowych.

Opracowanie:Paweł Adjacki
Data danych:2007-07-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej