Magdalenka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Lesznowola, pow. piaseczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z I wojny światowej. Znajduje się na wydmie w pobliżu skrzyżowania ulicy Parkowej i Jarzębinowej. Spoczywają tutaj żołnierze niemieccy i rosyjscy polegli w 1914 r. Zaniedbany, brak widocznych śladów w terenie.

Brak tablic imiennych nagrobkowych.

Opracowanie:Paweł Adjacki
Data danych:2007-07-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej