Piaseczno I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz komunalny - kwatera
Opis:

Cmentarz komunalny przy ul. Julianowskiej – zbiorowa mogiła żołnierzy z I i II wojny światowej. Znajduje się ona w północnej części cmentarza, przy furtce od strony ul. Okulickiego. Na mogile pomnik nagrobny z lastrico wzniesiony w 1975 r. Spoczywają w niej żołnierze rosyjscy, ekshumowani z cmentarza wojennego z 1914 r. znajdującego się dawnej przy ul. Puławskiej róg ul. Fabrycznej. W czasie działań wojennych przynoszono tutaj rannych żołnierzy, których opatrywał dr Jaszczołd, mający swój gabinet po drugiej stronie skrzyżowania. Tych, którzy zmarli, w liczbie 31 pochowano na prowizorycznym cmentarzu założonym przy skrzyżowaniu wspomnianych wyżej ulic. Ponadto pochowano na tym cmentarzyku w 1939 r. 3 i w 1945 r. 2 poległych żołnierzy Wermachtu. W dniu 15 marca 1975 r. wszystkich poległych ekshumowano i przeniesiono do zbiorowej mogiły na cmentarz komunalny. Na szczycie pomnika niewielki głaz granitowy z wyrytym napisem:
MIEJSCE
UPAMIETNIAJACE
OFIARĘ ŻOŁNIERZY
POLEGŁYCH W OBRONIE
PIASECZNA – 1914 R.
We wrześniu i październiku 1914 r. w Piasecznie i okolicach toczyły się intensywne walki pomiędzy wojskami niemieckimi i rosyjskimi. Łącznie w tej mogile spoczywa 31 żołnierzy rosyjskich z 1914 r. i 5 żołnierzy niemieckich z okresy II wojny światowej. Napis na kamieniu budzi pewne wątpliwości. Trzeba pamiętać, że żołnierze rosyjscy broniący wtedy Piaseczna byli żołnierzami armii zaborczej tak samo jak żołnierze niemieccy. Bardziej na miejscu byłby napis informujący tylko, że spoczywają tutaj żołnierze armii rosyjskiej polegli w 1914 r. Obecnie w tym miejscu przy ul. Fabrycznej gdzie byli oni pierwotnie pochowani znajduje się niewielki niezabudowany placyk.
Brak tablic imiennych nagrobkowych.

Opracowanie:Paweł Adjacki
Data danych:2007-07-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej