Solec


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z I wojny światowej. Spoczywają na nim żołnierze niemieccy. Cmentarz znajduje się w lesie, na zachodnim skraju wydmy piaseczyńskiej, k. posesji 28 i 33. Brak bliższych danych na temat liczby i narodowości pochowanych tutaj żołnierzy. Pozostałością po cmentarzu jest duża płyta granitowa leżąca na wysokości posesji nr 28. Całkowicie zdewastowany, brak zarysów mogił i jego pierwotnego założenia.
Brak tablic imiennych nagrobkowych.

Opracowanie:Paweł Adjacki
Data danych:2007-07-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej