Wólka Pracka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z I wojny światowej. Spoczywają na nim żołnierze niemieccy i rosyjscy polegli w czasie walk w 1914 r. Brak bliższych informacji na temat liczby pochowanych tutaj żołnierzy.
Brak tablic imiennych nagrobkowych.

Opracowanie:Paweł Adjacki
Data danych:2007-07-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej