Złotokłos


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z I wojny światowej. Cmentarz położony jest przy skrzyżowaniu ulic Runowskiej i Klonowej, na południowo – zachodnim skraju lasu, w części miejscowości zwanej Zawady. Spoczywa tutaj ok. 140 żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w 1914 r. Zarys cmentarza jest słabo czytelny. Na nim szczątki współcześnie usypanych mogił i pamiątkowego kamienia bez napisu. Cmentarz wymaga przeprowadzenia gruntownych prac rekonstrukcyjnych.
Brak tablic imiennych nagrobkowych.

Opracowanie:Paweł Adjacki
Data danych:2007-07-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej