Radzików (maz.)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Błonie, pow. warszawski zachodni
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny przy wjeździe do wsi, po prawej stronie drogi, w kępie drzew w okolicach mostku. Całkowicie zatarty, bez wyraźnych granic. Zachowało się jedynie 8 tabliczek pulpitowych, w większości już nieczytelnych. Z dwóch można odczytać o pochowaniu tu żołnierzy armii rosyjskiej poległych w 1914 r. W 2001 r. ocalałe tablice uporządkowano i postawiono ca cmentarzu metalowy krzyż.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-08-09
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej