Macharce


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Płaska, pow. augustowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny na polu bitwy rosyjskiego 108 Saratowskiego pp z niemieckimi 97 i 138 pp, położony na niewielkim wzniesieniu w pobliżu skrzyżowania dróg Augustów-Sejny i Płaska-Bryzgiel.
Zadbany, ogrodzony płotem z tablicą informacyjną. Cztery rzędy podłużnych zbiorowych mogił obwiedzionych krawężnikami. Spoczywa tu 286 żołnierzy niemieckich i 341 rosyjskich, poległych w połowie lutego 1915 r.

Opracowanie:Piotr Żaczek, Aneta Cich
Data danych:2007-08-10
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej