Pasłęk I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Pasłęk, pow. elbląski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz miejski - tablica
Opis:

Na cmentarzu miejskim, po prawej stronie od wejścia, przed kościołem, znajduje się tablica upamiętniająca osoby, które zginęły w czasie I wojny światowej. Tablica jest wmurowana w kapliczkę.

Opracowanie:Bogdan Kratiuk
Data danych:2007-08-30
Nazwisk: 9

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BEHRENDLOSKAR------ Pomnik
EHRLICHBRUNO------ Pomnik
ENGEHMANNALBERT------ Pomnik
FLORIANSKIALFRED------ Pomnik
KRETSCHMANNPAUL------ Pomnik
LANGEOTTO------ Pomnik
LOBERTONOFRIUS------ Pomnik
LOIKEJOHANN------ Pomnik
BIALKEJULIUS----1891-11-22- Płyta nagrobka złozonego na plebanii, przeznaczona do tworzonego lapidarium


Powrót do strony głównej