Wólka Seroczyńska


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Czerwin, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Po lewej stronie szosy z Ostrowi Mazowieckiej do Łomży, ok. 200 m. za skrzyżowaniem z drogą do Wólki Seroczyńskiej znajduje się cmentarz, zarośnięty przez trawy i krzewy, otoczony polami. Nieznana jest liczba i narodowość pochowanych. Na terenie cmentarza fragmenty jakiejś cementowej budowli: śmieci lub resztki pomnika albo bramy.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-09-02
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej