Lubiejew


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sochaczew, pow. sochaczewski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich poległych w latach 1914-1915. Na planie prostokąta o przybliżonych wymiarach 30 x 35 m. Położony w centrum wsi przy lokalnej szosie z Sochaczewa do Rybna. Obecnie widoczny jako kępa drzew i krzaków, zaniedbany i zarośnięty. Obok cmentarza współczesny krzyż przydrożny. Kilkanaście lat temu widoczne jeszcze były betonowe tablice nagrobne z nazwiskami niemieckich żołnierzy, obecnie odnaleźć można jedynie kilka potłuczonych fragmentów, nie zachowały się żadne inskrypcje. Na tyłach cmentarza, w jego osi, znajdują się resztki ceglanej podmurówki, zawalone śmieciami, najprawdopodobniej relikt cmentarnej kaplicy (widniejącej na przedwojennej mapie WIG), której zniszczone mury stały jeszcze w latach 80-tych XX w. Cmentarz zdewastowany, w bardzo złym stanie.

Opracowanie:Krzysztof Orliński
Data danych:2007-09-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej