Orły-Cesin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sochaczew, pow. sochaczewski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich poległych w latach 1914-1915. W formie kopca ziemnego na planie prostokąta, otoczonego fosą. Słabo czytelny układ mogił ziemnych: 3 rzędy po 10-11 mogił. Kopiec dość dobrze zachowany, porośnięty drzewami. Położony przy polnej drodze do Wypaleniska, na płd. od lokalnej szosy przez wieś. Cmentarz nieoznaczony (nawet krzyżem), nie zachowały się żadne tablice nagrobne z nazwiskami poległych.

Opracowanie:Krzysztof Orliński
Data danych:2007-09-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej