Sochaczew-Rozlazłów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:część miasta Sochaczew, gm. Sochaczew, pow. sochaczewski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z I wojny światowej, zlikwidowany w latach 80-tych XX w. podczas budowy osiedla bloków mieszkalnych przy Szpitalu Powiatowym. Cmentarz posiadał czytelny układ mogił ziemnych, resztki pomnika i dużą betonową płytę nagrobną. Na miejscu cmentarza zbudowano bloki bez przeprowadzenia ekshumacji - w wykopach pod fundamenty widoczne były szczątki poległych żołnierzy. Obecnie po cmentarzu nie ma śladu, jednakże polegli spoczywają tam do dziś. Byli to żołnierze armii niemieckiej i rosyjskiej, być może również austriackiej, polegli w rejonie Sochaczewa w latach 1914-1915.

Opracowanie:Krzysztof Orliński
Data danych:2007-09-17
Nazwisk: Brak



Powrót do strony głównej