Brochów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Brochów, pow. sochaczewski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich, austriackich i rosyjskich poległych w latach 1914-1915 w walkach pozycyjnych nad dolną Bzurą. Założony w roku 1915, po przełamaniu frontu przez Niemców. Usytuowany na nadrzecznych łąkach pomiędzy Brochowem a wsią Malanowo, na płd. od kościoła brochowskiego. Cmentarz na planie prostokąta o wymiarach 23 x 14 m, w formie kopca ziemnego, stanowiącego zbiorową mogiłę żołnierzy rosyjskich, otoczonego dwoma rzędami mogił żołnierzy niemieckich i austriackich. Na mogiłach były niegdyś tablice nagrobne, obecnie nie zachowane. Dawniej cmentarz otoczony głęboką fosą o szer. 2m. Na kopcu stoi wysoki drewniany krzyż, na którym kilka lat temu wisiała współczesna tabliczka z napisem:
ŚP / TU SPOCZYWAJĄ / ŻOŁNIERZE ARMII / AUSTRII i NIEMIEC / POLEGLI W WALKACH / NAD BZURĄ i RAWKĄ / W LATACH 1914-1915
oraz druga tabliczka metalowa z zatartymi strofami wiersza (czytelne tylko pojedyncze wyrazy). Stan cmentarza dość dobry, nie zachowały się natomiast żadne inskrypcje. (Część informacji zawartych w Opisie pochodzi z pracy Pawła Mikołaja Rozdżestwińskiego - Bitwa nad Rawką i Bzurą 1914-15.)

Opracowanie:Krzysztof Orliński
Data danych:2007-09-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej