Kozłów Biskupi


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nowa Sucha, pow. sochaczewski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Mogiła zbiorowa na cmentarzu parafialnym, najprawdopodobniej żołnierzy rosyjskich poległych 12 czerwca 1915 roku podczas drugiego ataku gazowego nad Bzurą, na odcinku frontu od Kozłowa Biskupiego po Nową Suchą. Pierwotnie poległych pochowano na cmentarzu wojennym w Lesie Kozłowskim, ekshumowano zaś na cmentarz parafialny w 1967 roku. Mogiła położona jest w pobliżu ołtarza polowego, w formie nagrobka ze sztucznego kamienia z krzyżem, tuż obok identyczna mogiła żołnierzy polskich poległych w 1939 roku w Bitwie nad Bzurą. Na mogile płyta z napisem:
GRÓB ZBIOROWY / ŻOŁNIERZY / POMORDOWANYCH GAZEM / KTÓREGO UŻYLI NIEMCY / W PIERWSZEJ WOJNIE / ŚWIATOWEJ 1914 R.
Pomiędzy grobami z 1915 i 1939 r. druga płyta z napisem (pierwotnie znajdowała się u stóp ołtarza polowego):
ŻOŁNIERZE POLEGLI / W PIERWSZEJ WOJNIE / ŚWIATOWEJ 1914 R. / PROCHY ICH ZOSTAŁY / PRZEWIEZIONE Z LASU / KOZŁOWSKIEGO 1967 R. / CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
Rok 1914 jako data ataków gazowych jest błędna, gdyż miały one miejsce w roku 1915. Mogiła zadbana, pod opieką parafii i miejscowej ludności. Miejsce zlikwidowanego cmentarza wojennego znajduje się w Lesie Kozłowskim przy lokalnej szosie Kozłów Biskupi-Zakrzew. Znaleźć tam można fragmenty betonowych płyt, prawdopodobnie nagrobkowych, nie udało się odnaleźć jednak żadnych napisów. Przypuszczać można, że w miejscu tym w dalszym ciągu znajduje się część prochów poległych - ekshumacje przeprowadzano zazwyczaj dość niedbale - warto więc je w jakiś sposób upamiętnić.

Opracowanie:Krzysztof Orliński
Data danych:2007-09-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej