Gradów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nowa Sucha, pow. sochaczewski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich i prawdopodobnie również rosyjskich z lat 1914-1915. Położony na polach wsi Gradów po prawej stronie drogi asfaltowej z Gradowa do Rokotowa. Założony na planie półkola, otoczony wałem ziemnym o wys. ok. 2-3 m. Od strony drogi pozostałości furty cmentarnej w postaci dwóch przyczółków murowanych z kamienia polnego, jeden częściowo zniszczony. W centrum cmentarza 4 wysokie topole, pomiędzy nimi resztki podstawy betonowego pomnika i szczątki nagrobków. Układ cmentarza jeszcze dość czytelny, ale całkowicie zaniedbany, coraz bardziej zarastający krzakami. Nie zachowały się żadne płyty nagrobne z nazwiskami poległych.

Opracowanie:Krzysztof Orliński
Data danych:2007-09-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej