Wężyki Stare


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Iłów, pow. sochaczewski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z I wojny światowej z walk w latach 1914-1915. Położony przy szosie Ruszki-Giżyce na skraju lasu. Układ cmentarza nieczytelny, nie można jednoznacznie określić jego obszaru. Jedyną pozostałość stanowi zniszczony pomnik: murowany z kamieni prostokątny cokół i leżący obok na ziemi betonowy obelisk z wyrytym krzyżem (podobne pomniki znajdują się na rosyjskich cmentarzach w Bielicach i Borzymówce). Wg informacji uzyskanych od okolicznych mieszkańców pochowano tu żołnierzy niemieckich, rosyjskich i (co jest mniej prawdopodobne) austriackich. Cmentarz praktycznie w stanie zaniku, zapomniany i pozbawiony opieki.

Opracowanie:Krzysztof Orliński
Data danych:2007-09-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej