Szymanów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Teresin, pow. sochaczewski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Mogiła zbiorowa ofiar epidemii z 1915 roku znajduje się na cmentarzu parafialnym, na prawo od wejścia. Kopiec ziemny na planie prostokąta o wymiarach ok. 12 x 19 m, na nim krzyż z lastriko i marmurowa tablica z napisem:
OFIARY / ZARAZY / 1915
Brak informacji, czy pochowani w mogile to ludność cywilna, czy żołnierze, zapewne jednak owa epidemia związana była z działaniami wojennymi w 1915 r. Mogiła trochę zaniedbana, zarośnięta chwastami. Brak inskrypcji z nazwiskami.

Opracowanie:Krzysztof Orliński
Data danych:2007-09-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej