Wszeliwy


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Iłów, pow. sochaczewski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny 700 żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w latach 1914-1915. Usytuowany na płn. od wsi na skraju lasu, ok. 300 m w lewo od szosy Wszeliwy-Iłów. Teren cmentarza nieregularny, otoczony niskim wałem ziemnym, zarośnięty gęstymi krzakami i liściastym lasem. Od strony płd. pozostałości furty cmentarnej: zachowany jeden przyczółek murowany z kamieni polnych i nikłe resztki drugiego. Gdzieniegdzie głazy i kamienie polne. Nie odnalazłem tablic nagrobnych ani żadnych napisów. Cmentarz zaniedbany i bardzo zarośnięty.

Opracowanie:Krzysztof Orliński
Data danych:2007-09-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej