Złota (mazowieckie)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Rybno, pow. sochaczewski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz-mauzoleum żołnierzy niemieckich poległych w latach 1914-1918. Usytuowany na skraju lasu pomiędzy wsiami Braki i Złota, po lewej stronie szosy Dębsk-Złota. Założenie na planie koła, w formie kopca ziemnego obłożonego kamiennym murem i otoczonego fosą. Nad fosą trochę zniszczony już kamienny mostek, obok przy wejściu samotny krzyż z czerwonego piaskowca z napisem:
EHRENSTÄTTE / ZLOTA / 1914-1918
Zwieńczenie mauzoleum stanowi mniejszy kopiec ziemny, otoczony krzyżami z czerwonego piaskowca ustawionymi na obwodzie koła. Brak napisów z nazwiskami poległych. Stan cmentarza zadowalający, chociaż przydałaby się fachowa opieka konserwatorska.

Opracowanie:Krzysztof Orliński
Data danych:2007-09-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej