Motkowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Imielno, pow. jędrzejowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

We wsi Motkowice nad Nidą, około 2 km. od centrum wsi, po lewej stronie drogi Motkowice - Jędrzejów znajduje się cmentarz wojenny kryjący 34 żołnierzy austrowęgierskich i 4 rosyjskich, poległych w latach 1914 - 1915. Z daleka widoczny jest jako kępa zieleni. Założony na planie prostokąta o wym. 20 x 8 m. otoczony jest nieregularnym szpalerem drzew i krzewów. Centralnym punktem jest drewniany krzyż o wysokości ok. 3 m. do którego wiedzie alejka rozdzielająca dwa pola grobowe, kryjące ok. 26 mogił ziemnych. Zarysy mogił zatarte i słabo widoczne a cały cmentarz zarośnięty i zaniedbany. Na ramionach krzyża napisy:
"Śpijcie spokojnie w tej mogile. Wy, którzy za różne walczyli ideje, Wieczne Odpoczywanie Racz Im Dać Panie."
Na grobach nie zachowały się dawne krzyże ani napisy. Cmentarz jest wpisany do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego.

Opracowanie:Maciej Terek
Data danych:2007-09-30
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej