Dubeninki II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Dubeninki, pow. gołdapski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz ewangelicki - kwatera
Opis:

Kwatera żołnierzy niemieckich z I wojny światowej na dawnym cmentarzu ewangelickim. Cmentarz usytuowany jest pomiędzy wsiami Barcie i Dubeninki, na pagórku po prawej stronie szosy Wiżajny-Gołdap. Kwatera wojenna z ogrodzeniem z kamiennych słupków oraz kamiennym pomnikiem nagrobkowym w formie steli z nazwiskami dwóch żołnierzy - braci Pfau. W pobliżu pojedyncza mogiła z kamiennym krzyżem, na nim nazwisko poległego. Cmentarz uporządkowany i zadbany, groby wojenne odrestaurowane, w dobrym stanie.

Opracowanie:Krzysztof Orliński, Bogdan Kratiuk
Data danych:2007-09-30
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
TODTENHOFERLUDW.MUSK.INF. REGT.1761916--- -
PFAUMAXFREIW.7 KOMP. INF.RGT. 3771914-12-24--- -
PFAUPAULLIN.D.RES.1 KOMP.1.E.RGT.11915-06-12--- -


Powrót do strony głównej