Warszawa III


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto Warszawa
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz prawosławny
Opis:

Cmentarz zlokalizowany przy ulicy Wolskiej 138. Oficjalnie otwarty w 1841 r. zajmuje obecnie powierzchnię 18 ha. Zmarłych chowano w zależności od ich rangi społecznej. Najbliżej cerkwi spoczęli generałowie, oficerowie i duchowni, w dalszych częściach urzędnicy i kupcy, żołnierze i mieszczanie oraz ludzie pochodzący z ubogich warstw społecznych. Do 1912 r. chowano tu również prawosławnych żołnierzy garnizonu warszawskiego. Nie jest znana liczba pochowanych żołnierzy armii rosyjskiej w latach 1914-1915. Zachowały się dwa groby oficerów z 1914 r.

Opracowanie:Krzysztof Menel
Data danych:2007-10-02
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KACZYNPAWEŁ IWANOWICZPUŁKOWNIK1 SIBIRYSKIJ STRIEŁKOWYJ JEWO WIELICZESTWA POŁK1914-09-30pod Warszawą-- -
NIKOŁAJEWKONSTANTIN MICHAJŁOWICZ-ROSYJSKA MARYNARKA WOJENNA?1914-09-22Morze Bałtyckie-- -


Powrót do strony głównej