Warszawa V


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto Warszawa
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz żydowski
Opis:

Cmentarz zlokalizowany przy ulicy Okopowej 49/51. Założony w 1806 r. zajmuje obecnie powierzchnię 33 ha. Na cmentarzu znajduje się ok. 200 tyś. nagrobków (macew). W okresie II wojny światowej powstały mogiły zbiorowe Żydów zmarłych lub zamordowanych w getcie warszawskich oraz powstańców żydowskich poległych w 1943 r. Ponadto powstała kwatera wojskowa, w której znajdują się groby żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939 r. i w późniejszym okresie. Brak informacji o pochówkach żołnierzy wyznania mojżeszowego służących w armiach zaborczych w okresie I wojny światowej. Zachowała się mogiła oficera I Brygady Legionów Polskich.

Opracowanie:Krzysztof Menel
Data danych:2007-10-02
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
MANSPERL (HABER)BRONISŁAWPORUCZNIK1 PP, I BRYG. LEGIONÓW POSLKICH1915-10-26Wołyń-- -


Powrót do strony głównej