Warszawa IV


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto Warszawa
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz tatarski
Opis:

Cmentarz zlokalizowany przy ulicy Tatarskiej 8. Założony w 1867 r. Początkowo chowano tu głównie żołnierzy muzułmanów z armii rosyjskiej, a później wyznawców Islamu różnych narodowości. W czasie I wojny światowej powstała kwatera grobów muzułmanów, żołnierzy rosyjskich wziętych do niewoli niemieckiej w 1915 r. Kwatera została zniszczona w 1942 r., kiedy pancerna jednostka niemiecka wjechała na cmentarz, kryjąc się przed nalotem lotnictwa sowieckiego. Kancelaria cmentarza uległa zniszczeniu podczas walk w 1944 r. i z tego powodu ilość pochowanych jeńców rosyjskich jest niemożliwa do ustalenia.

Opracowanie:Krzysztof Menel
Data danych:2007-10-02
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej