Wólka Kunińska


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Goworowo, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Na wschód od zabudowań wsi w lesie na lewo od drogi w kierunku toru kolejowego i Pasiek znajduje się cmentarz wojenny. Najłatwiej dojść ścieżką leśną zaczynającą się przed łukiem drogi w prawo. Cmentarz ok. 50 metrów dalej; zdewastowany, rozkopany przez "hieny". Pomnik, stojący na osi cmentarza, na lekkim wzniesieniu rozbity. Na zwalonej tablicy napis:
"FUNF HUNDERT UND ZWEIUNDDREISSICH DEUTSCHE U. RUSSISCHE KRIEGER GEFALLEN IM JAHRE 1915".
Pasja niszczenia kazała również komuś zwalić lastrikowy krzyż ustawiony w czasach nam już współczesnych. Na cmentarzu widoczne wyraźnie mogiły ziemne.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-10-14
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej