Ponikiew Mała


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Goworowo, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz zlokalizowany jest w przemyślanym bardzo miejscu, na wzgórzu ok. 500 metrów na południe od zabudowań. Widoczny z daleka jako kępa drzew, prowadzi doń polna droga. Niestety obiekt zniszczony i zbeszczeszony przez mieszkańców okolicznych, którzy urządzili tu śmietnisko. Otoczony rowem i wałem ziemnym; od wschodniej strony zniszczony, potłuczony pomnik. Ślady mogił zatarte. 4 sierpnia 1915 r. przebiegały w tym rejonie pozycje rosyjskiej 74DP.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-10-14
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej