Nogawki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Goworowo, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz znajduje się ok. 40 metrów na zachód od gruntowej drogi Pokrzywnica - Tomasze, na północ od rozwidlenia w kier. Nogawek, tuż za sosnowym laskiem. widoczny jako pagórek porośnięty lasem. Obiekt na planie koła, z mogiłami ułożonymi promieniście na kilku tarasach. Zarośnięty i mocno zatarty. W 1915 roku znajdowały się tu pozycje rosyjskiej 78DP, przełamane w walkach 4 - 8 sierpnia przez niemieckie 54DP i 4DPGw.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-10-14
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej