Rabędy


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Troszyn, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny w lesie na północ od wsi, po prawej stronie szosy w kierunku Zamościa. Na planie wydłużonego prostokąta; zachowane resztki wału ziemnego otaczającego cmentarz. Mogiły ziemne słabo juz widoczne. Od frontu resztki betonowego ogrodzenia, dwa współczesne metalowe krzyże. 3 sierpnia 1915 roku w natarciu na rosyjskie pozycje w tym miejscu ciężkie straty poniosła niemiecka 37DP; dopiero 6 sierpnia III bat. 151 pp zdobył dominujące nad terenem wzgórza pod Rabędami.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-10-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej