Gierwaty


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Goworowo, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Z południowego skraju miejscowości gruntowa droga wiedzie na zachód przez las; około 500 metrów dalej, po prawej stronie znajduje się podłużna mogiła zbiorowa. Jest ona nieoznaczona, zarośnięta i zapomniana. Nieznana jest liczba i narodowość pochowanych. Na przełomie lipca i sierpnia 1915 roku toczyły się tu ciężkie walki między niemieckimi 2, 54 i 83 DP, a wojskami carskimi z 78DP oraz 59 i 68 DPRez.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-10-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej