Grabowo (maz.)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Goworowo, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz na zachód od wsi, w lesie przy ścieżce na osi północ - południe; dojść można gruntową drogą wiodącą z centrum miejscowości w kierunku zachodnim. Są to trzy zbiorowe mogiły ziemne obłożone kamieniem polnym, oznaczone krzyżem. Cmentarz jest odwiedzany i zadbany, choć brak jest informacji o liczbie i narodowości pochowanych. Na przełomie lipca i sierpnia 1915 roku toczyły się tu ciężkie walki między niemieckimi 2, 54 i 83 DP, a wojskami carskimi z 59 i 68 DPRez oraz 78DP.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2007-10-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej